Рисунки, 13.10.2015
Рисунки, 13.10.2015

Уртиков Дима, 5В, школа №90, ракета слева от Самарика и пес
Фаизов Гриша, 2А, школа 149, ракета справа от Самарика
Гуляндина Полина, 2В, школа №149, Самарик с карандашами
Рогозина Вика, 2А, школа №149, Самарик и Буратино
Кленов Миша, 2В, школа №149, Самарик на мостике
Новикова Полина, 2В, школа №149, Самарик в космосе